เอกสารข้อมูลเป็นภาษาไทย

ชุมชนหรือสภาพแวดล้อมของคุณได้รับอันตรายจากกิจกรรมของภาคธุรกิจหรือไม่? แนวทางปฏิบัติของ OECD อาจช่วยคุณได้ โดยแนวปฏิบัตินี้เป็นคำแนะนำจากรัฐบาลถึงบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบในหลายประเด็นที่สำคัญต่อชุมชน
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของเราแต่ละหัวข้อเฉพาะเรื่องเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

read more less
publication cover - แนวทางปฏิบัติของ OECD มีอะไรบ้าง?